HUKUM MEMBANGUN MASJID BERDEKATAN

0
4.304 views

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan umat Islam, semakin banyak umat Islam yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, sehingga jumlah masjid di Indonesia semakin banyak. Permasalahnnya adalah, bahwa dalam membangun masjid masyarakat kurang mempertimbangkan jumlah masjid yang ada di lingkungannnya, bahkan tidak jarang terdapat masjid yang sangat berdekatan lokasinya. 


Kondisi masjid yang saling berdekatan tersebut menyebabkan beberapa masjid yang kurang semarak (‘imaratul masajid). Bahkan terdapat sejumlah masjid yang jamaahnya tidak sesuai dengan besarnya bangunan masjid, jumlah jamaahnya sangat sedikit, dan kurang kegiatannya. 


Demikian pula bangunan masjid yang saling berdekatan, dapat berkaitan dengan perselisihan pendapat yang mengarah kepada perpecahan umat Islam 


Ketentuan Hukum 

  1. Keberadaan beberapa masjid di satu kawasan yang berdekatan hukumnya boleh, apabila memang dibutuhkan (lil hajah) dan mempertimbangkan kemaslahatan serta berfungsi sebagaimana mestinya . 
  2. Memakmurkan masjid adalah kewajiban setiap muslim, dengan menjadikan masjid sebagai salah satu pusat kegiatan umat Islam. Untuk kepentingan kemakmuran masjid, dapat dibangun pula area untuk kemaslahatan umat, seperti aula pertemuan, pusat usaha dan sejenisnya dengan mengindahkan kaidah-kaidah syariah tentang masjid dan muamalah. 

KEPUTUSAN KOMISI B1MASALAH FIKIH KONTEMPORER(MASAIL FIQHIYAH MU’ASHIROH)IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015